© 2019 Česlovas Daugėla

Komiteto Programa

Visuomeninis rinkimų komitetas „ŽINAU IR GALIU – ČESLOVAS DAUGĖLA“

Mūsų tikslas – saugus, solidarus, džiaugsmingas gyvenimas Alytuje, mieste, kuriame vietos savivalda turėtų maksimaliai tenkinti visus pagrindinius žmonių poreikius.

Esame pavargę nuo kalbų ir pažadų, norime konkrečių darbų ir rezultatų, todėl sieksime, kad savo miestui dirbtume visi kartu– pasitardami, padėdami vieni kitiems, kartu būdami ir bėdoje, ir džiaugsme.

 

Saugus miestas – tai ne tik geras teisėtvarkos institucijų darbas, bet ir efektyvi medicinos, socialinė pagalba, bendruomenės narių solidarumas, tarpusavio supratimas ir parama.

 

Investicijos, verslas generuoja darbo vietas, lėšas, iš kurių mokami atlyginimai ir pensijos, kuriama mūsų pačių gerovė, mūsų tėvų ir mūsų vaikų dabartis bei ateitis. Mūsų prioritetas – darbo vietų kūrimas, stabilios žmonių pajamos, užtikrintos socialinės garantijos, viskas, kas leistų didžiuotis, jog gyvename Alytuje.

 

Ekonomikos plėtrai turi būti sudarytos visos sąlygos kurti pridėtinę vertę ir lėšas. Jų miestui reikia, kad mes gyventume gražiau ir saugiau, turėtume didesnes pajamas, geresnius specialistus, geresnę miesto infrastruktūrą, daugiau išskirtinių renginių ir švenčių, daugiau džiaugsmo. 

 

Savivaldybė turi tarnauti miesto žmonėms. Mes suvokiame savivaldą kaip kasdienio gyvenimo klausimų sprendimo generatorių. Tai ir miesto tvarkymas, ir švietimo, sporto, kultūros, jaunimo reikalai. Turime išnaudoti savojo miesto žinomumą, modernumą, išskirtinumą tam, kad gyventi Alytuje būtu gera visiems, kad sugrįžtų emigravusieji ir jų vaikai, kad miestas vėl augtų.

 

Sieksime sutelkti savivaldybės tarybą, atskirų politinių partijų ir komitetų atstovus bendram darbui, kad ir pozicija, ir opozicija už priimtus sprendimus  jaustų atsakomybę prieš rinkėjus.

 

Mūsų sprendimai bus paremti miesto žmonių pritarimu ir jų padiktuotais poreikiais.